Valinnat vuodelle 2023.   Mukana myös lähetystiimit

2023 johtokunta/ Styrelse:

Puheenjohtaja/Ordförande 

Hannu Niskanen,  0720 32 57 13

Varsinaiset jäsenet/ordinarie medlemmar:

Eila Johansson,  0727-360 360 viceord.

Kaarina Pitkänen,vastaava toimittaja,

ansvarig utgivare 0703-017 096,

 1v/ 1 år: 

 Kaarina Pitkänen

 Jeanette Heikkilä

 Rauha Niskanen

 Liisa Saikkonen

 

 2 v./ 2 år

 Maila Piuva

 Aune Karlsson

 Eila Johansson

 Tuula Kivinen 

Varajäsenet/ suppleanter:

 Tuula Aspegren, Morgan Johansson

Tilintarkastajat /revisorer 2023

Seija Noppa,  Sirkka Kordelin  

Varatilintarkastajat/vicerevisorer 2023


Gunnel Lukka, Maarit Mertala

Vastaavan toimittajan sijaiset:

 Ställföreträdare för ansvarig utgivare: 

 Hannu Niskanen

Teknikot/ tekniker:   

Morgan Johansson, Jeanette Heikkilä,

Kaarina Pitkänen, Tuula Aspegren

Jaana Isokoski

Toimitustiimit/ Sändningsteams: 


Hannu Niskanen, Eila Johansson


Maila Piuva, Tuula Kivinen


Tuula Aspegren, Liisa Saikkonen


Kaarina Pitkänen, Aune Karlsson

Ohjelmasihteerit/ program sekreterare:

Rauha Niskanen, Maila Piuva, Liisa Saikkonen, Tuula Kivinen, Tuula Aspegren

E-postiosoitteet:


sisusampo@hotmail.com

                       

info@sisusampo.se

                       

radiootit@sisusampo.se


Puhelin studioon lähetyksen aikana: 


Ruotsista: 033-120000 


Ulkomailta: +4633120000