Kirjeäänestyksestä Suomen vaaleissa

Kuka voi äänestää kirjeitse?

Kirjeäänestys Suomen vaaleissa. Kuka voi äänestää kirjeitse?

Kirjeitse voi äänestää henkilö, joka on äänioikeutettu kyseisissä vaaleissa ja joka

  • asuu vakituisesti ulkomailla eli hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa tai

  • oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän eikä hänellä siten ole mahdollisuutta äänestää Suomessa.

Mahdollisuus äänestää ennakkoon Suomen edustustoissa säilyy ennallaan. Ulkomailla oleva äänioikeutettu voi siis valita, haluaako hän äänestää kirjeitse vai edustustossa. Lisätietoa äänestämisestä edustustossa: https://vaalit.fi/aanestaminen-ulkomailla. Myös suomalaisen laivan henkilökunnalle tarkoitettu laivaäänestys säilyy ennallaan.

Asiakirjojen tilaaminen

Kirjeäänestyksessä äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa kirjeäänestykseen tarvittavat asiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta riittävän ajoissa. Tilaaminen on mahdollista aikaisintaan kolme kuukautta ennen vaalipäivää. Tilauksen tekemisessä saa käyttää avustajaa.

Tilaamalla kirjeäänestysasiakirjat äänioikeutettu ilmaisee haluavansa äänestää kirjeitse kyseisissä vaaleissa. Tilauksessa tulee ilmoittaa äänioikeutetun nimi, henkilötunnus sekä ulkomailla oleva postiosoite, johon kirjeäänestysasiakirjat lähetetään. Osoite voi olla myös muu ulkomailla oleva tilapäinen osoite, jos äänioikeutettu on vaalien aikaan muualla kuin vakituisessa asuinpaikassaan.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja Suomessa toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa. He ovat äänioikeutettuja myös Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa, jos eivät ole ilmoittautuneet asuinmaansa europarlamenttivaalien vaaliluetteloon. Äänioikeutettuja ovat yhtälailla myös ne Suomen kansalaiset, joilla on myös jonkun toisen valtion kansalaisuus (kaksoiskansalaiset).

 

Miten ulkosuomalainen saa tiedon äänioikeudestaan?

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle ulkosuomalaiselle ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortti) siihen osoitteeseen, joka on merkitty hänen kohdalleen väestötietojärjestelmään.

Ilmoituskortissa on mainittu muun muassa vaalipäivä ja se, missä vaalipiirissä henkilö on äänioikeutettu sekä ennakkoäänestysajanjakso. Kortin liitteenä on luettelo äänioikeutettua lähinnä olevista ulkomaiden ennakkoäänestyspaikoista. Kortissa on myös ohjeita äänestämisestä. Saadakseen ilmoituskortin ulkosuomalaisen on syytä huolehtia siitä, että hänen osoitetietonsa Suomen väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla.

 

Senaste kommentarer

09.04 | 16:02

Tähän voi kirjoittaa mielipiteitä meidän ohjelmista ja ja myös kotisivusta ja antaa vinkkejä mitä haluaisitte kuulla lähetyksissä.
Antakaa palautetta!

10.01 | 13:58

Tämä ei ole yhteydessä e-postiin, ainoastaan Senaste kommentarer!

04.03 | 14:41

Kiitos mukava tietää että meitä kuunnellaan
Erittäin tärkeää meille tietää mitä mieltä kuulijat ovant ohjelmistamme
Hyvää talven jatkoa

21.02 | 18:21

Heippa! Kiva kuunella teidän ohjelmaa ja ihanaa musiikkia soitatte. Olen täällä ensi kertaa vaikka olen kuunellut teitä useasti. Hyvää jatkoa teille!